Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

RYCHLÉ ODKAZY

aktualizováno
24. listopadu 2016


Upozorňováček.

Záměr obce
pronajmout pozemky


N Á V R H
rozpočtu obce


N Á V R H
rozpočtu DSO CZH


V Y H L Á Š K A
uzavírka ulice Hradišťská


V Ý Z V A
k identifikaci majetku


V Y H L Á Š K A
vydání rozhodnutí vrtaná studna


V Y H L Á Š K A
uzavírka hráze Křižanovické přehr.


V Y H L Á Š K A
postup usmrcování kormoránů


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
k dani z nemovitostí


INFORMACE
o placení odpadů
v roce 2016


Hloubkový vrt
čtení z kroniky obce


ABYCHOM NEZAPOMNĚLI
čtení z kroniky obce

Vítejte na stránkách Českých Lhotic,

obce, umístěné v malebné přírodě uvnitř CHKO Železných hor, nad vodní nádrží Křižanovice na řece Chrudimce, v nadmořské výšce 480 až 530 m. Obec tvoří tři sousedící osady: České Lhotice, Hradiště a Vedralka se zastupitelskými orgány v Českých Lhoticích.


Umístění obce v rámci republiky

Mapka umístění obce v rámci republiky

Oficiální stránky obce České Lhotice
(C)2006-2016 (GOFIS)