Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Zde naleznete zprávy o vývoji stránek a jiné aktuality

(Trvanlivost odkazů na Úřední desku a Dokumenty je cca jeden rok. Starší naleznete v archivu.)

28. prosince 2017

Na Úřední desku byla vyvěšeno Oznámení o konání volby prezidenta České republiky.

11. prosince 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena Informace voličům o počtu a sídle volebních okrsků.

6. prosince 2017

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 16. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 11. prosince 2017.

24. listopadu 2017

Na stránku Rozpočty obce České Lhotice byly přidány návrhy rozpočtů Českých Lhotic a DSO CŽH.

9. listopadu 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství.

7. listopadu 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška Městského úřadu Nasavrky o zahájení uzemního řízení.

10. října 2017

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

6. září 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků.

5. září 2017

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 15. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 11. září 2017.

27. dubna 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška FU Pardubice o zveřejnění hromadného předpisného seznamu.

21. dubna 2017

Na stránku Rozpočty obce České Lhotice bylo přidáno Rozpočtové opatření č. 2/2017.

22. března 2017

Byla přidána nová stránka s rozpočty obce České Lhotice a DSO CŽH zveřejňovanými ze zákona.

21. března 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena Ukončení nařízení státní veterinární správy.

13. března 2017

Na Úřední desku byla vyvěšena Změna nařízení státní veterinární správy.

6. března 2017

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Liboměřice, které se koná dne 18. března 2017.

20. února 2017

Na Úřední desku byl vyvěšeno Návrh závěrečného účtu obce.

15. února 2017

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy.

6. února 2017

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 12. mimořádné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 13. února 2017.

6. prosince 2016

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 11. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 12. prosince 2016.

25. listopadu 2016

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce pronajmout pozemky.

18. listopadu 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu obce na rok 2017.

15. listopadu 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2017.

13. října 2016

Na Úřední desku byla vyvěšeny vyhlášky o uzavírce silnice v Nasavrkách.

29. září 2016

Na Úřední desku byla vyvěšena informace Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových a seznam majetku s nejasnými majiteli.

22. září 2016

Na Úřední desku byla vyvěšena informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje.

20. září 2016

Na Úřední desku byla vyvěšena vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na Vedralce.

30. srpna 2016

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 10. zasedání obecního zastupitelstva.

22. srpna 2016

Na Úřední desku byla vyvěšena informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje.

9. srpna 2016

Na Úřední desku byly vyvěšeny vyhlášky. O vrtané studni na Vedralce, o uzavírce ulice v Nasavrkách a na hrázi Křižanovické přehrady a o způsobu usmrcování kormoránů.

25. července 2016

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Opatření obecné povahy o změně stavební uzávěry.

17. května 2016

Na Úřední desku byl vyvěšen Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Centrum Železných hor za rok 2015.

28. dubna 2016

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška Finančníhu úřadu.

28. dubna 2016

Na Úřední desku bylo dáno Oznámení o zahájení dostavby farmy České Lhotice.

28. dubna 2016

Na stránku Statistika byly doplněny údaje za rok 2015.

6. dubna 2016

Na Úřední desku byl vyvěšen návrh opatření obecné povahy o změně stavební uzávěry.

29. února 2016

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 8. zasedání obecního zastupitelstva.

19. února 2016

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh závěrečného účtu obce a jeho příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce směnit pozemky.

19. ledna 2016

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Opatření obecné povahy o vydání Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje.

22. prosince 2015

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Opatření obecné povahy o odvolání zákazu odběru povrchových vod z 5. 8. 2015.

18. prosince 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce pronajmout a směnit pozemky.

16. prosince 2015

Na Úřední desku byla vyvěšena nová vyhláška o odpadech platná od roku 2016.

1. prosince 2015

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 6. zasedání obecního zastupitelstva.

19. listopadu 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu obce České Lhotice na rok 2016.

16. listopadu 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2016.

15. září 2015

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Opatření obecné povahy o změně Opatření obecné povahy z 5. 8. 2015.

9. září 2015

Na Úřední desku byla vyvěšena obecně závazná vyhláška o změně koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

31. srpna 2015

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 5. zasedání obecního zastupitelstva.

21. července 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Program Ministerstva životního prostředí - Zlepšování kvality ovzduší a související veřejné vyhlášky.

1. června 2015

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 4. zasedání obecního zastupitelstva.

22. května 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh závěrečného účtu obce a jeho příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh závěrečného účtu SDO CŽH a jeho příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

27. dubna 2015

Na Úřední desku byla vyvěšena Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

14. dubna 2015

Na Úřední desku byla vyvěšena Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství s přílohami.

10. dubna 2015

Na stránku Statistika byly doplněny údaje za rok 2014.

17. března 2015

Na Úřední desce byla aktualizovaná informace o placení odpadu.

23. února 2015

Na Úřední desku byla vyvěšena Dražební vyhláška.

23. února 2015

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 3. zasedání obecního zastupitelstva.

11. února 2015

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce prodat pozemky.

Do archivu byla přemístěna Úřední deska a stránka Dokumenty z roku 2014.

2. prosince 2014

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 2. zasedání obecního zastupitelstva.

21. listopadu 2014

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu obce České Lhotice na rok 2015 a Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2015.

27. října 2014

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

30. září 2014

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce pronajmout pozemky.

25. září 2014

Na stránku Z kroniky obce jsme přidali zápis o hloubkovém vrtu.

23. září 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena informace voličům o místě a času konání voleb do obecního zastupitelstva obce České Lhotice.

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

8. září 2014

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 17. zasedání obecního zastupitelstva.

26. srpna 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do obecního zastupitelstva obce České Lhotice.

7. července 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška výjimka z územního opatření o stavební uzávěře.

20. května 2014

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 16. zasedání obecního zastupitelstva.

12. května 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška o opatření veřejné povahy - změně ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice.
Dále byl vyvěšen Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Centrum Železných hor za rok 2013.

6. května 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace 1.

6. května 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena Informace o volbách do Evropského parlamentu.

29. dubna 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

29. dubna 2014

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2013.

15. dubna 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena informace o ukončení nařízení státní veretinární správy ohledně varroázy včel.

7. dubna 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu.

25. března 2014

Z Úřední desky bylo sejmuto Oznámení o zahájení zadávacího řízení zakázky na hydrogeologický průzkum.

11. března 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška o opatření veřejné povahy - stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže KŘIŽANOVICE.

27. února 2014

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Oznámení o zahájení zadávacího řízení zakázky na hydrogeologický průzkum.

26. února 2014

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška o výjimce ze stavební uzávěry.

25. února 2014

Na Úřední desce byly aktualizovány informace pro placení poplatků za odvoz odpadu.

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 15. zasedání obesního zastupitelstva.

Do archivu byla přemístěna Úřední deska a stranka Dokumenty z roku 2013.

12. února 2014

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce prodat pozemky.

17. prosince 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška o výjimce ze stavební uzávěry.

3. prosince 2013

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 14. zasedání obecního zastupitelstva.

18. listopadu 2013

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu obce České Lhotice na rok 2014 a Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2014.

5. listopadu 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška o zásadách územního rozvoje Pardubického kraje.

15. října 2013

Na stránku se zajímavými odkazy jsme přidali odkaz na nový vícejazyčný překladový slovník bab.la.

8. října 2013

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 v obci České Lhotice.

24. září 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků.

17. září 2013

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 13. zasedání obecního zastupitelstva.

15. září 2013

MO KDU – ČSL Ochoz – Nasavrky

POŘÁDÁ SBÍRKU

OŠACENÍ, BOT, HRAČEK, POTŘEB DO DOMÁCNOSTI, ZÁVĚSŮ, ZÁCLON

pro všechny potřebné

Věci je třeba pevně a pečlivě zabalit.

SBÍRKA PROBĚHNE v úterý dne 22. 10. 2013

od 15.oo hod. do 18.oo hod.

NA FAŘE V NASAVRKÁCH


Vzhledem k tomu, že odvoz darovaných věcí zajišťuje bezpříspěvková organizace Diakonie Broumov, prosíme všechny o malý finanční příspěvek na dopravu.

8. srpna 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena veřejná vyhláška o výjimce ze stavební uzávěry.

19. července 2012

Na stránku Z kroniky obce jsme přidali zápis o průběhu oslavy devadesátého výročí založení SDH Českých Lhotic.

28. května 2013

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 12. zasedání obecního zastupitelstva.

21. května 2013

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Nařízení Státní veterinární správy.

6. května 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena zpráva o přezkumu rozpočtu obce.

3. května 2013

Stránka Statistika byla doplněna o údaje za rok 2012.

23. dubna 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

21. března 2013

Na Úřední desku byly vyvěšeny dvě nové vyhlášky.

5. března 2013

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena pozvánka na 11. zasedání obecního zastupitelstva.

21. února 2013

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu obce České Lhotice na rok 2013.

20. února 2013

Obsah úřední desky a dokumenty ze zasedání obecního úřadu byly přesunuty do archivu.

12. února 2013

Na Úřední desku byly vyvěšeny veřejné vyhlášky o rozhodnutí ohledně kabelových rozvodů.

01. února 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena Informace k placení poplatku za komunální odpad.

28. ledna 2013

Na Úřední desku byla vyvěšena vyhláška krajského úřadu Pardubice k návrhu ochranného pásma vodní nádrže Křižanovice.

16. ledna 2013

Na stránku Úřední desku byly vyvěšeny pokyny pro voliče k 2. kolu volby prezidenta ČR.

28. prosince 2012

Na stránku Dokumenty byly vyvěšeny nové zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a staré byly přesunuty do archivu.

27. prosince 2012

Na stránku Úřední desku byly vyvěšeny pokyny pro voliče k volbě prezidenta ČR.

18. prosince 2012

Na Úřední desku byly vyvěšeny veřejné vyhlášky o spojení územních a stavebních řízení ohledně kabelových rozvodů.

17. prosince 2012

Na Úřední desku byla vyvěšena obecně závazná vyhláška o odpadech.

6. prosince 2012

Na stránku Z kroniky obce jsme přidali zápis o průběhu lampionového průvodu u příležitosti státního svátku 17. listopadu.

26. listopadu 2012

Na stránku Úřední desku byla vyvěšena Informace počtu a sídlech volebních okrsků v obci České Lhotice v souvislosti s nadcházející volbou prezidenta ČR.

19. listopadu 2012

Na stránku Úřední desku byla vyvěšena Pozvánka na zasedání obecního úřadu.

14. listopadu 2012

Na Úřední desku byl vyvěšen záměr obce prodat pozemek.

23. října 2012

Na stránku Odkazy jsme umístili odkaz na nový turistický ubytovací portál CASAMUNDO.

27. září 2012

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Oznámení o době a místě konání voleb v obci České Lhotice.

28. srpna 2012

Na Úřední desku byla vyvěšena Informace volebním stranám.

23. srpna 2012

Na stránku Z kroniky obce jsme přidali zápis o průběhu Dětského dne z 11.8.2012.

21. srpna 2012

Na stránku Dokumenty byla vyvěšena Pozvánka na 9. zasedání obecního úřadu.

Na úřední desku byla vyvěšena Dražební vyhláška k opakované dražbě nemovitosti (chaty) v katastru Českých Lhotic.

19. června 2012

Na Úřední desku bylo vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy.

5. května 2012

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2011.

17. dubna 2012

Na Úřední desku byla vyvěšena Veřejná vyhláška Finančního úřadu Chrudim.

12. dubna 2012

Vytvořili jsme databázi obsahů úřední desky a zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva zveřejněných na těchto stránkách pod dobu jejich existence. Zpřístupňuje ji volba Archiv zde.

4. dubna 2012

Na Úřední desku byla vyvěšena Změna v ukládání odpadů.

14. února 2012

Stránka Statistika byla doplněna o údaje za rok 2011.

10. února 2012

Na Úřední desku byl vyvěšen Návrh rozpočtu na rok 2012.

24. ledna 2012

Na Úřední desku byla vyvěšena Dražební vyhláška k dražbě nemovitosti (chaty) v katastru Českých Lhotic.

16. ledna 2012

Na Úřední desku byla vyvěšena Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
a
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

16. prosince 2011

Na Úřední desku byla vyvěšena Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
a
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. listopadu 2011

Na stránku Z kroniky obce jsme přidali zápis o oslavě dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu.

1. listopadu 2011

Na Úřední desku byl vyvěšen Záměr obce o prodeji obecních pozemků.

3. října 2011

Na Úřední desku byla vyvěšena V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A o stavebním povolení na kabelové rozvody NN pro napojení chat e.č.125, 164, 167, 180 České Lhotice.

20. září 2011

Na Úřední desku bylo vyvěšeno N A Ř Í Z E N Í č . 7/2011 o UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ.

16. srpna 2011

Na Úřední desku byla vyvěšena dvě OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ.

20. června 2011

Na stránce Dokumenty bylo zveřejněno usnesení obecního zastupitelstva 4/2011.

15. června 2011

Obec České Lhotice pořádá Hravé odpoledne pro děti malé, velké i dospělé. Zahájení bude 25. června 2011 ve 14. hodin na návsi u rybníka. Od 18. hodin bude posezení s hudbou. Všichni jsou srdečně zváni.

Na programu od 14. do 18. hodin budou hry, sportovní soutěže, tvoření z ovčí vlny, předvedení hasičské techniky.

Občerstvení zajištěno.

Oficiální plakát akce (ke stažení ve formátu PDF).

8. června 2011

Na stránku Zastupitelstvo byly doplněny fotografie zastupitelů a pracovníků obce.
(Fotografie pořídil pan Vilém Svoboda, kronikář.)

6. června 2011

Vyhlídková plošina rozhledny Boiky byla vybavena novým panoramatem s popisy viditelných objektů. Očekáváme, že panorama vyrobené ze dřeva bude trvanlivější než dřívější papírové.

Autorem řezby je Tamara Hubená.

Texty vypálila Alexandra Hartová.


(Foto: Ondřej Vojtíšek, Boii o. s.)


30 května 2011

Na úřední desce obce byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2010.

20. května 2011

Na stránku Z kroniky obce jsme přepsali první část zápisu Z volebního roku 2010.

11. května 2011

Na úřední desku obce byla vyvěšena Vyhláška Pardubického kraje.
Na stránce Dokumenty bylo zveřejněno Usnesení 2. a 3. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice.
Na stránku Zastupitelstvo byli doplněni noví zastupitelé obce České Lhotice.

11. března 2011

Stránka Statistika byla doplněna o údaje za rok 2010.

7. února 2011

Na úřední desce obce byl zveřejněn Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2011.

26. listopadu 2010

Na úřední desce obce byl zveřejněn Návrh rozpočtového výhledu obce ČESKÉ LHOTICE.

10. listopadu 2010

Na stránce Dokumenty bylo zveřejněno Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce České Lhotice.

1. listopadu 2010

Na úřední desku obce byla vyvěšena Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva .

19. října 2010

Na úřední desce obce byly zveřejněny Výsledky voleb do obecního zastupitelstva.

30. září 2010

Na úřední desce obce bylo zveřejněno Oznámení o době a místě konání voleb.
Na stránce Dokumenty byla zveřejněna usnesení obecního zastupitelstva 3 a 4/2010.

31. srpna 2010

Na úřední desce obce byly zveřejněny Informace volebním stranám.

29. července 2010

Zápis Večerní posezení s generálem jsme doplnili o fotografie.

21. července 2010

Na stránku Z kroniky obce jsme přepsali zápis z večerního posezení s čestným občanem obce České Lhotice, panem brigádním generálem v. v. Jaroslavem Klemešem.

19. července 2010

K zápisu z oslav 90 let od založení hradišťského SDH jsme doplnili fotografie a z ostatních jsme zřidili malou fotogalerii.

16. července 2010

Na stránku Z kroniky obce jsme přepsali zápis o oslavě 90 let od založení hradišťského SDH.

15. června 2010

Na stránku Suvenýry byla přidána informace o Turistické vizitce rozhledny Boiky.

6. června 2010

Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly volby do parlamentu ČR. V Českých Lhoticích se voleb zúčastnilo 72% registrovaných voličů.

Výsledky:

volební číslonázev stranypočet hlasů
1OBČANÉ.CZ1
4Věci večejné6
6Komunistická strana Čech a Moravy1
9Česká strana sociálně demokratická14
13Strana Práv Občanů ZEMANOVCI7
15TOP 0910
17Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová8
20Strana zelených3
21Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu3
24Dělnická strana sociální spravedlnosti1
26Občanská demokratická strana17

19. května 2010

Na úřední desku obce byl vyvěšen Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2009.

18. května 2010

Na stránku Další odkazy, jsme přidali nový užitečný odkaz.

13. května 2010

Na úřední desku obce bylo vyvěšeno Oznámení o době a místě konání voleb.

4. května 2010

Na úřední desku obce byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

29. dubna 2010

Na úřední desce obce byly zveřejněny Informace volebním stranám.
Na stránce Dokumenty byla zveřejněna usnesení obecního zastupitelstva 1 a 2/2010.
(Usnesení minulých let jsou archivována na Obecním úřadě České Lhotice).

24. března 2010

Na úřední desce obce byl zveřejněn Záměr obce.

19. března 2010

Na stránku Odkazy jsme přidali sekci Další odkazy, kam budeme umísťovat zajímavé a užitečné odkazy, na které můžete upozorňovat i Vy, návštěvníci stránek.

11. února 2010

Na úřední desku obce byl vyvěšen Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2010.

5. února 2010

Na úřední desku obce byl vyvěšen dokument Hospodaření svazku obcí Centrum Železných hor za rok 2009.

18. ledna 2010

Stránka Statistika byla doplněna o údaje za rok 2009.

14. prosince 2009

V sobotu, 15. srpna 2009 projížděla přes České Lhotice téměř stovka vozů rychlostního okruhu 8. ročníku Rallye Železné hory, a to hned dvakrát ve směru Sumařov - Nasavrky a jednou v opačném směru. Diváci byli svědky vynikajících výkonů všech závodníků, kteří vedli své stroje v plné rychlosti naší obcí i okolím. Přesto za celý den nedošlo v českolhotické oblasti k žádné kolizi.

Na bezpečnost diváků a závodníků se mimo ostatních pořadatelů podíleli naši hasiči, velitel Antonín Lentes se svou dcerou, br. Miloš Čapek a kronikář obce, Vilém Svoboda. O naše pořadatele se organizačně staral br. Jaroslav Kolář, starosta českolhotických hasičů.

Informace o Rallye Železné hory.

9. listopadu 2009

Na stránce Dokumenty bylo zveřejněno usnesení obecního zastupitelstva 5/2009.

6. listopadu 2009

Na stránce Dokumenty byl zrušen archiv usnesení z minulých let. Nadále budou tyto dokumenty k nahlédnutí na obecním úřadě.

28. září 2009

Na úřední desku obce byl vyvěšen dokument Záměr obce.

7. září 2009

Na stránce Dokumenty bylo zveřejněno usnesení obecního zastupitelstva 4/2009.

25. srpna 2009

Na úřední desku obce byla vyvěšena Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

19. srpna 2009

Na stránku Ohlédnutí za 20. stol. jsme umístili přehled strostů obce v průběhu 20. století.

2. července 2009

Na stránku Zajímavosti z obce a kraje jsme umístili rekonstruované fragmenty listiny s první písemnou zmínkou existence našich obcí.

10. června 2009

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 3/2009.

8. června 2009

Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. V Českých Lhoticích se voleb zúčastnilo 56% registrovaných voličů.

Výsledky:

volební číslonázev stranypočet hlasů
2Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)4
4Občanská demokratická strana (ODS)15
5koalice Suverenita a Strana zdravého rozumu (SZR)1
9Evropská demokratická strana (EDS)1
13Národní strana (NS)1
14SDŽ - Strana důstojného života (SDŽ)5
21KSČM1
22koalice "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" ("STAN") a strana ALTERNATIVA (ALTER)3
24SNK Evropští demokraté (SNK ED)1
26Strana zelených (SZ)5
32hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ)1
33Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)10

21. dubna 2009

Na úřední desku obce byla vyvěšena informace o datu a místu konání voleb do Evropského parlamentu.

1. dubna 2009

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 2/2009.

4. března 2009

Stránka Statistika byla doplněna o údaje za rok 2008.

16. února 2009

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 1/2009.

29. prosince 2008

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 6/2008.

15. prosince 2008

Na úřední desku obce byl vyvěšen dokument Záměr obce.

12. prosince 2008

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 5/2008.

8. prosince 2008

Ve čtvrtek, dne 11. prosince 2008 v 18.00 hodin se v uskuteční slavnostní křest nové knihy České Lhotice Keltské oppidum na úpatí Železných hor. Akci pořádá sdružení Boii a srdečně zve všechny zájemce. Knihu bude možné zakoupit v Informačním centru Nasavrky za cenu cca 150 Kč.

Více na www.boii.cz.

20. října 2008

Ve dnech 17. a 18 října proběhly volby do krajských zastupitelstev. V Českých Lhoticích se voleb zúčastnilo 55 z 83 zapsaných voličů (tj. 66,3%).

Výsledky:

volební číslo název strany počet hlasů % pořadí
48 ČSSD 20 36 1-2
47 ODS 20 36 1-2
11 Koalice pro Pardubický kraj 7 13 3
18 Strana zelených 3 6 4
9 Nezávislí starostové 2 4 5-6
42 Pravý blok 2 4 5-6
1 KSČM 1 1 7

14. října 2008

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 4/2008.

27. září 2008

Na stránky Turistika přibyla stránka Suvenýry, kde naleznete popis a vyobrazení turistických suvenýrů souvisejících s krajem a obcí. Rovněž informaci, kde je možné tyto suvenýry získat.

23. září 2008

Na úřední desku obce byl vyvěšen dokument Záměr obce.

30. srpna 2008

Na stránky Z kroniky obce přibyla zpráva o mimořádné iniciativě místních chatařů při rekonstrukci příjezdové cesty. Zpráva začíná podrobným vyprávěním o skautingu, trampingu a počátcích chataření na českolhoticku.

19. června 2008

Opět jsme otevřeli stránku Ohlédnutí do 20. stol. a doplnili ji o výňatky z účetní knihy obce. Umožní porovnat některé obecní výdaje dnes a před sto lety.

Turistická jízdárna České Lhotice bohužel ukončila svou činnost, zrušili jsme tedy i jeji stránku.

9. června 2008

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 3/2008.

19. dubna 2008

Na stránku vyhledávače byl doplněn odkaz na server Akce v Česku. zajímavý vyhledávač všeobecných turistických, kulturních, sportovních a jiných akcí s možností přidávaní dalších akcí do nabídky.

29. března 2008

Dne 26. 3. 2008 proběhlo vyhlášení výsledků desátého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky obce, Zlatý erb za Pardubický kraj. Naše obec se umístila na devátém místě z třinácti přihlášených.
Stránky hodnotila jedenáctičlenná komise podle šesti kritérií, za které přidělovala 1 až 5 bodů. Celkové skóre pak bylo průměrem všech přidělených bodů. Pro srovnání uvádím naše výsledky loňské a letošní:

Kritérium 2007 2008
Povinné informace 1,50 3,00
Úřední deska 1,88 2,33
Doporučené a doplňkové informace 2,30 2,17
Ovládání webu 2,42 2,70
Výtvarné zpracování 3,17 3,00
Bezbariérová přístupnost 2,17 4,00
Celkové skóre 2,13 2,84

Celou výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde.

26. března 2008

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 2/2008.

13. března 2008

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 1/2008.

14. ledna 2008

Rozsáhlejší změna proběhla na stránkách z nabídky Obec. Zde přibyla stránka Informace, kde nyní naleznete adresy, kontakty a další informace, zveřejňované informačními systémy obcí ze zákona. Tím se uvolnila úvodní stránka.
Naše internetové stránky jsme opět přihlásili do soutěže O zlatý erb. Po kliknutí na ikonu soutěže (nebo zde) nám můžete poslat svůj hlas.

4. ledna 2008

Stránka Statistika doplněna o údaje za rok 2007.

13. prosince 2007

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 6/2007.

8. prosince 2007

Na stránku Ohlédnutí do 20. stol. byly doplněny další kapitoly (Drobné zajímavosti a Historie vzniku hasičského sboru). Tím je tato stránka citací z knihy zápisů ze zasedání osadního zastupitelstva Hradiště prozatím uzavřena.

13. listopadu 2007

Stránka Dokumenty doplněna o usnesení obecního zastupitelstva 5/2007. Dále byla modernizována fotogalerie. Způsob prohlížení "galerie" byl doplněn o možnost listování. Pokud Vám nebude správně fungovat (ani po znovunačtení stránky - klávesa F5), informujte mne prosím.

21. října 2007

Na stránku Ohlédnutí do 20. stol. byla přidána další kapitola, tentokrát nahlížející do obecní pokladny.

13. října 2007

Pod volbu Historie byla přidána stránka Ohlédnutí do 20. stol. Stránku připravil kronikář obce, pan Vilém Svoboda z výňatků z knihy zápisů ze zasedání osadního zastupitelstva Hradiště.

11. října 2007

Byla doplněna stránka Dokumenty o usnesení zastupitelstva 3 a 4. Pod volbu Historie byla přidána stránka Zajímavosti. Doufáme, že bude inspirací pro stálé obyvatele a chalupáře, povzbuzením k pátrání po dalších zajímavostech, a tak obohacení kroniky a historie obce.

10. října 2007

Došlo k modernizaci stránek, zejména pro zlepšení přístupnosti. Stránky by se měly korektně zobrazovat i při změně velikosti písma a odstřižení od stylopisu.

Pokud se vám budou některé stránky zobrazovat špatně (rozhozeny), je třeba zkusit jejich nové načtení klávesou F5. Stránky pro svou správnou funkci potřebují mít ve Vašem prohlížeči povoleno Aktivní skriptování. Obvykle povoleno je, a pokud ne, tak v MS Internet Exploreru to zařídíte volbou: Nástroje/Možnosti internetu.../Zabezpečení/Vlastní úroveň.

Prosím návštěvníky, aby mi o případných nedostatcích podali zprávu.

administrátor

10. května 2007

Na stránku Dokumenty bylo doplněno usnesení č. 2 z jednání obecního zastupitelstva. Mezi místní odkazy byl doplněn odkaz na informační portál regionu Východní Čechy www.vychodni-cechy.info.

2. dubna 2007

Dne 30. 3. 2007 proběhlo vyhlášení výsledků devátého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky obce, Zlatý erb za Pardubický kraj. Naše obec se umístila na posledním místě z dvanácti přihlášených. Ztráta na předposlední místo činila pouhých dvacet setin bodu.
Stránky hodnotila patnáctičlenná komise podle šesti kritérií, za které přidělovala 1 až 5 bodů. Celkové skóre pak bylo průměrem všech přidělených bodů. Pro srovnání uvádím výsledky naše a prvního pořadí:

Kritérium Naše stránky Nejlepší stránky (obec Zdechovice)
Povinné informace 1,50 3,50
Doporučené a doplňkové informace 2,30 3,70
Ovládání webu, navigace a přehlednost 2,42 3,67
Výtvarné zpracování 3,17 4,08
Bezbariérová přístupnost 2,17 4,83
Úřední deska 1,88 3,75
Celkové skóre 2,13 3,88

Celou výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde.

27. března 2007

Na stránku Dokumenty bylo doplněno usnesení č. 1/2007 z jednání obecního zastupitelstva.

21. března 2007

Na stránku Fotogalerie - Krásy okolí jsme přidali několik nových fotografií, které zaslala autorka Petra.

11. února 2007

Na stránku Odkazy byl přidán odkaz na Daňový portál České daňové správy a jeho Elektronickou podatelnu. Ke stažení je tam návod k použití elektronické podatelny ve formátu DOC pro MS Word.
Pokud nemáte k dispozici vhodný software k otevření a tisku tohoto formátu, odtud si můžete stáhnout prohlížeč wordovských dokumentů Word Viewer.

10. ledna 2007

Byla aktualizována stránka Obec - Statistika. Údaje shromáždil pan Vilém Svoboda, zapisovatel a kronikář.

23. prosince 2006

Na stránku Dokumenty byla doplněna usnesení č. 7 a 8 z jednání obecního zastupitelstva.

13. prosince 2006

Postupně doplňuji stránku Odkazy o užitečné adresy. Pokud můžete přispět svými návrhy, rád je uvítám na známé adrese admin@ceske-lhotice.cz.

1. prosince 2006

Na stránku Fotogalerie byla doplněna fotogalerie s momentkami ze slavnosti otevření rozhledny. Snímky jsem získal od kronikáře a jejich autoři mi většinou nejsou známi. Pokud své snímky poznáte, a chcete uvést autorství, případně popisek napište mi. Fotogalerii jsem obohatil o více způsobů prohlížení. Jen upozorňuji, že zobrazení na způsob rolování představuje načtení všech snímků najednou, což při pomalém připojení může déle trvat.

7. listopadu 2006

Na stránku Dokumenty bylo doplněno usnesení č. 6 z jednání obecního zastupitelstva.

17. října 2006

Na stránku Dokumenty bylo doplněno usnesení č. 5 z jednání obecního zastupitelstva.
Na stránku Z kroniky obce byl doplněn zápis o volbách do obecního zastupitelstva a senátu.

12. září 2006

Na stránku Z kroniky obce byl doplněn zápis o vztyčení Míroveho sloupu v Českých Lhoticích.

10. srpna 2006

Vztyčení "Mírového sloupu" v Českých Lhoticích

motto:

Je ještě mnoho těch, jejichž paměť sahá do let světové války, do hrůz vraždění desítek milionů nevinných lidí. Je i řada těch, kteří se snaží najít cestu k duším mocných tohoto světa, kteří mohou uržet onu hrůznou hydru války pod povrchem země.

Pro tuto sysifovskou práci se po celém světě rozhodly skupiny lidí vzdělaných a moudrých. Tak vznikla Společnost lidí, kteří si přejí mír (The World Peace Prayer Society). Tato společnost má své řídící centrum v USA a pracuje v mnoha zemích světa. Jejím cílem je dosáhnout ve všech zemích světa vztyčení MÍROVÝCH SLOUPŮ (The Peace Pole) s heslem AŤ MÍR VŽDY VLÁDNE ZEMI a tím demonstrovat své snahy. Zatím se podařilo umístit přes 200 tisíc těchto "menhirů 21. století" ve více než 190 zemích světa (stav k datu).

Do České republiky přivádí delegaci stavitelů "SLOUPŮ" až z dalekého Japonska, skupinu nadace Goi (The Goi Peace Foundation), paní Kyoko Tsui, manželka člena japonského parlamentu a bývalého ministra. Skupina ve složení: pan Teruo Aso, manažer firmy MITSUI & CO. a paní PhDr. Kristina Kopáčková, generální manažerka firmy HANA TOURS Praha, Ltd. a předsedkyně Česko-japonské společnosti, má za úkol vztyčit "SLOUPY" v Praze, v Terezíně, v Lidicích, Ležákách, na zámku v Nových Hradech a na doporučení pana Miroslava Hozy, uměleckého fotografa z Prahy, též v Českých Lhoticích.

Zastupitelstvo obce České Lhotice se plně ztotožnilo s mírotvornou myšlenkou vztyčení MÍROVÉHO SLOUPU a nabídlo vhodné umístění v blízkosti nově postavené českolhotické rozhledny Boiky na Keltské naučné stezce.

Vztyčení MÍROVÉHO SLOUPU v Českých Lhoticích se uskuteční dne 29. srpna 2006 v 11.00 hodin u českolhotické rozhledny Boiky za účasti delegátů nadace Goi, paní PhDr. Kristiny Kopáčkové a zástupců obce České Lhotice.

Zastupitelé obce České Lhotice srdečně zvou občany, turisty, cykloturisty a ostatní zájemce, aby přišli svou přítomností podpořit myšlenky míru na celém světě!

8. srpna 2006

Na stránku Dokumenty doplněna Usnesení 3 a 4 z jednání obecního zastupitelstva.

10. června 2006

Reportáže z otevření rozhledny Boiky a setkání občanů jsem přemístil na nově založenou stránku Z kroniky obce.

Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhly volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Informace včetně statistiky rozdělení hlasů voličů z Českých Lhotic politickým stranám naleznete na úřední desce zde.


Dne 20. května 2006 ve 14.00 byla slavnostně otevřena českolhotická rozhledna Boika. Reportáž z této významné události včetně fotografíí je zde.

15. května 2006

Na stránku Historie - Symbolika jsem doplnil (na konec) několik snímků ze slavnostního setkání občanů Českých Lhotic 15.10.2005. Jako obvykle kliknutím na náhled se zobrazí zvětšené a s popisem.

4. května 2006

Z dodaných podkladů jsem doplnil stránku Turistika - Hippoturistika.

1. května 2006

Stránka Historie - Symbolika byla doplněna o zápis z obecní kroniky ze slavnostního setkání občanů Českých Lhotic 15.10.2005. Uvítám, pokud mi někdo případně poskytnete fotografie z této události.

30. března 2006

Provedl jsem rozsáhlejší úpravu kódu stránek a na stránku Statistika jsem doplnil data za rok 2005 získaná od kronikáře. Opět jsem zprovoznil odesílání vzkazů. Přidal jsem další fotogalerii se snímky pana Komberce mladšího. Pokud neodpovídají popisy snímků, dejte mi vědět.

22. března 2006

Doplněny údaje na Úřední desku a do nabídky Obec byla přidána položka Dokumenty pro zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva.

15. února 2006

Poskytovatel až do odvolání pozastavil odesílání zpráv ze svého serveru. Prozatím jsem formulář pro odesílání vzkazů odstavil. V případě nutnosti použijte uvedenou e-mailovou adresu. Odesílání zpřístupním jakmile to bude možné nebo jakmile najdu náhradní způsob.

11. února 2006

Byly doplněny stránky vyžadující podporu PHP skriptu (vzkazovník, fotogalerie). Systém je nyní nastaven tak, že vzkaz pro zastupitelstvo je automaticky přeposlán administrátorovi, tedy mě a já ho zpracuji nebo zařídím doručení. Takto to může fungovat do doby, než bude obecní počítač nastaven na příjem těchto zpráv.
Tímto zároveň vyzývám zájemce o e-mailovou poštovní schránku, aby mi vzkazem pro zastupitelstvo nebo jinak (adresa je zde) dodali své požadavky. Zároveň touto cestou můžete zasílat své připomínky a návrhy ke stránkám.

6. února 2006

Stránky byly přemístěny na pronajatý hosting a byly zapracovány první připomínky.
Parametry hostingu zašlu zájemcům na požádání.

31. ledna 2006

Zahájen zkušební provoz stránek na adrese czech-web.cz, objednána registrace domény ceske-lhotice.cz a webhosting.

administrátor