Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2013

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


POZVÁNKA


na 14. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

9. prosince 2013 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtové změny
 2. Rozpočet na rok 2014
 3. Příspěvky důchodcům a dětem a pronájmy za rok 2013
 4. Směny pozemků a prodej pozemků
 5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
 6. Různé

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 2. 12. 2013Nahoru


POZVÁNKA


na 13. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

30. září 2013 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtové změny.
 2. Hospodaření v obecních lesích.
 3. Program obnovy venkova na rok 2014.
 4. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 16. 9. 2013Nahoru


POZVÁNKA


na 12. zasedání zastupitelstva Obce České Lhotice, které se koná

3. června 2013 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012.
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2012.
 3. Stanovení výše vodného za období 4/2012 až 4/2013.
 4. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob s firmou EKO-KOM, a.s.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 27. 5. 2013Nahoru


POZVÁNKA


na 11. zasedání zastupitelstva Obce České Lhotice, které se koná

11. března 2013 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Schválení rozpočtu na rok 2013.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 4/2012.
 3. Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
 4. Projednání inventarizace majetku obce 31.12.2012.
 5. Příspěvek včelařům.
 6. Zpevnění ploch pod kontejnery na odpad.
 7. Úprava pomníku padlých.
 8. Oprava hasičské zbrojnice v Hradišti.
 9. Kácení kaštanu v Českých Lhoticích u rybníka.
 10. Informace o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
 11. Příprava oslav 90. výročí hasičů v Českých Lhoticích.

 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 3. 2013

Nahoru