Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dokumenty - rok 2013

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


POZVÁNKA


na 14. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

9. prosince 2013 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtové změny
 2. Rozpočet na rok 2014
 3. Příspěvky důchodcům a dětem a pronájmy za rok 2013
 4. Směny pozemků a prodej pozemků
 5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
 6. Různé

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 2. 12. 2013Nahoru


POZVÁNKA


na 13. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

30. září 2013 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtové změny.
 2. Hospodaření v obecních lesích.
 3. Program obnovy venkova na rok 2014.
 4. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 16. 9. 2013Nahoru


POZVÁNKA


na 12. zasedání zastupitelstva Obce České Lhotice, které se koná

3. června 2013 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012.
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2012.
 3. Stanovení výše vodného za období 4/2012 až 4/2013.
 4. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob s firmou EKO-KOM, a.s.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 27. 5. 2013Nahoru


POZVÁNKA


na 11. zasedání zastupitelstva Obce České Lhotice, které se koná

11. března 2013 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Schválení rozpočtu na rok 2013.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 4/2012.
 3. Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
 4. Projednání inventarizace majetku obce 31.12.2012.
 5. Příspěvek včelařům.
 6. Zpevnění ploch pod kontejnery na odpad.
 7. Úprava pomníku padlých.
 8. Oprava hasičské zbrojnice v Hradišti.
 9. Kácení kaštanu v Českých Lhoticích u rybníka.
 10. Informace o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
 11. Příprava oslav 90. výročí hasičů v Českých Lhoticích.

 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 3. 2013

Nahoru