Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2014

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)POZVÁNKA


na 2. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

8. prosince 2014 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015.
 2. Projednání a schválení rozpočtu DSO Centrum Železných hor na rok 2015.
 3. Rozpočtové změny.
 4. Příspěvky důchodcům a dětem.
 5. Pronájem pozemků.
 6. Projednání a schválení personálního obsazení kontrolního a finančního výboru.
 7. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce
Nahoru


P O Z V Á N K A

na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce České Lhotice


     Obecní úřad České Lhotice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce České Lhotice, svolaného dosavadním starostou panem Miroslavem Kombercem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.


Místo konání:budova Obecního úřadu – České Lhotice
Doba konání:pondělí 3. listopadu 2014 v 19,00 hodin

Navržený program:


 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Složení slibu členů zastupitelstva
 4. Schválení programu
 5. Volba volební komise
 6. Volba starosty, místostarosty
  1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2. volba starosty
  3. volba místostarosty
 7. Jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru
 8. Diskuse
 9. Návrh na usnesení
 10. Závěr
 Miroslav Komberec
 starosta obce

Vyvěšeno dne 27.10.2014NahoruPOZVÁNKA


na 17. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

15. září 2014 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Pronájem pozemků.
 2. Prodej pozemků.
 3. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na hydrogeologický průzkum
  - provedení vrtu.
 4. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 8. 9. 2014Nahoru


POZVÁNKA


na 16. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

26. května 2014 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2013.
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2013.
 3. Schválení výše vodného za období 4/2013-5/2014.
 4. Dodatek ke smlouvě o nájmu hrobových míst na období od 1.1.2015 do 31.12.2024.
 5. Rozpočtová změna.
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
 7. Zpráva o uplatňování územního plánu České Lhotice.
 8. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
 9. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 19. 5. 2014Nahoru


POZVÁNKA


na 15. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

3. března 2014 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Rozpočtové změny.
 2. Prodej pozemků.
 3. Nákup pozemků.
 4. Příspěvek včelařům.
 5. Postup prací v obecních lesích.
 6. Různé.

 Miroslav Komberec
 starosta obce


V Českých Lhoticích 24. 2. 2014Nahoru