Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2016

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


POZVÁNKA


na 11. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

12. prosince 2016 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočet obce na rok 2016.
 4. Rozpočet DSO Centrum Železných hor na rok 2016.
 5. Peněžité dary důchodcům na 70 let a dětem do 15 let.
 6. Jmenování inventarizační komise k 31.12.2016.
 7. Výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2017.
 8. Pronájem pozemků.
 9. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
 10. Různé.
 11. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 5. 12. 2016


Nahoru


POZVÁNKA


na 10. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

5. září 2016 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočtová opatření.
 4. Schválení akce z Programu obnovy venkova na rok 2017.
 5. Různé.
 6. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 29. 8. 2016


Nahoru


POZVÁNKA


na 8. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

7. března 2016 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Směna pozemků na Vedralce.
 4. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2015.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2015.
 6. Různé.
 7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 29. 2. 2016


Nahoru