Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Dokumenty - rok 2017

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


POZVÁNKA


na 16. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. prosince 2017 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočet obce na rok 2018.
 4. Rozpočet DSO Centrum Železných hor na rok 2018.
 5. Peněžité dary důchodcům nad 70 let a dětem do 15-ti let.
 6. Jmenování inventarizační komise k 31.12.2017.
 7. Výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018.
 8. Změna územního plánu.
 9. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
 10. Různé.
 11. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 12. 2017


Nahoru


POZVÁNKA


na 15. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

11. září 2017 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Rozpočtová opatření.
 4. Příspěvek neziskovým organizacím.
 5. Schválení akce na žádost z Programu obnovy venkova.
 6. Pronájem pozemků na Vedralce.
 7. Nákup pozemků pod obecní komunikací na Vedralce.
 8. Různé.
 9. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 9. 2017


Nahoru


Honební společenstvo Liboměřice

se sídlem v Liboměřicích

zastoupeneho starostou honebního společenstva Ing. Pavlem Novákem

 

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

 

Na jednání řádné valné hromady honebního společenstva Liboměřice, které se bude konat dne 18. března 2017 v hospodě v Liboměřicích od 14.00 hodin, přepokládaný začátek v 15.00 hodin.


Program valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Informace o poslední valné hromadě.
 3. Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě "KRKANKA" Liboměřice.
 4. Informace o stavu finančních prostředků honebního společenstva.
 5. Usnesení a závěr.

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny na témže místě.V Liboměřicích dne 24. 2. 2017
 Ing. Pavel Novák
 starosta honebního společenstva

Občerstvení na valné hromadě zajištěno.


Nahoru


POZVÁNKA


na 12. mimořádné zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

13. února 2017 od 20:00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu zasedání.
 2. Pronájem pozemků na Vedralce.
 3. Směna pozemků na Vedralce.
 4. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 6. 2. 2017


Nahoru