Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Rozpočty - České Lhotice - rok 2017

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)Rozpočet obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2017

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO270 000
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé5 000
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková29 000
pol. 1121Daň z příjmu PO275 000
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec6 000
pol. 1211DPH550 000
pol. 1340Poplatek za komunální odpad170 000
pol. 1341Poplatek ze psů1 000
pol. 1351Příjem z loterií6 000
pol. 1361Správní poplatky500
pol. 1511Daň z nemovitostí250 000
pol. 4112Dotace na výkon státní správy57 800
1012-2131Pronájem pozemků28 000
1032-2111Příjmy z lesa100 000
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100
2143-2112Příjem z prodeje turistických vizitek3 000
2310-2111Příjem za vodu20 000
3632-2111Příjem ze hřbitova5 000
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000
6310-2141Úroky3 000
Příjmy celkem
1 804 400
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaTextČástka v Kč
les

1031-5021Ostatní osobní výdaje5 000
1031-5139Nákup materiálu10 000
1031-5156Pohonné hmoty a maziva2 000
les celkem
17 0001032-5169Údržba lesa a kácení50 000obecní hajný

1036-5019Mzda23 000
1036-5039Sociální a zdravotní pojištění8 000
1036-5173Cestovné4 000
obecní hajný - celkem
35 000Cestovní ruch

2143-5138Nákup vizitek Boiky3 000
2143-5139Cestovní ruch - materiál5 000
2143-5169Cestovní ruch - služby5 000
2143-5171Rozhledna - opravy a udržování10 000
Cestovní ruch - celkem
23 000silnice

2212-5139Nákup materiálu20 000
2212-5169Nákup služeb20 000
2212-5171Opravy a udržování500 000
silnice celkem
540 000pitná voda

2310-5139Materiál5 000
2310-5154Elektrická energie6 000
2310-5169Nákup služeb10 000
2310-5171Opravy a udržování5 000
pitná voda celkem
26 0003399-5139Obecní kronika, kultura v obci20 000
3399-5194SPOZ8 000
3399-5499Příspěvek důchodcům a dětem10 000veřejné osvětlení

3631-5139Materiál5 000
3631-5154Elektrická energie13 000
3631-5171Opravy a udržování10 000
veř. osvět. celkem
28 0003632-5171Příspěvek svazku Žel. hor7 420
3632-5171Nákup pozemků silníce Vedralka70 000
3632-5171Daň z nabytí nem. věcí3 000
3639-5329Odvoz nebezpečného odpadu10 000
3721-5169Odvoz komunálního odpadu150 000
3722-5169Odvoz tříděného odpadu70 000veřejné prostranství

3725-5137Materiál10 000
3725-5156Pohodnné hmoty4 000
3725-5169Služby6 000
veřejné prostranství celkem
20 0004351-5321Pečovatelská služba7 000
5212-5901Krizové řízení1 000
5273-5321Zasílání varovných SMS100hasiči

5512-5222Dotace spolkům - hasiči20 000
5512-5321Příspěvek na zajištění jednotky4 000
hasiči celkem
24 000zastupitelstvo obce

6112-5023Odměny zastupitelů200 000
6112-5032Zdravotní pojištění zastupitelé20 000
6112-5162Starosta - mobil10 000
zastupitelstvo obce - celkem
230 000místní správa

6171-5011Mzdy zaměstnanců140 000
6171-5021Ostatní osobní výdaje4 000
6171-5031SP zaměstnanců20 000
6171-5032ZP zaměstnanců8 000
6171-5136Knihy, tisk, předp. zákonů20 000
6171-5139DHDM10 000
6171-5154Elektrická energie30 000
6171-5161Poštovné3 000
6171-5162Telefon6 000
6171-5164Nájemné600
6171-5169Nákup ostatních služeb20 000
6171-5171Opravy a udržování20 000
6171-5173Cestovné1 000
6171-5175Pohoštění5 000
6171-5321Příspěvek na spisovou službu3 000
6171-5361Nákup kolků500
místní správa celkem
341 1006310-5163Služby bankovních ústavů6 000
6320-5163Pojištění9 000
6399-5362Daň z příjmů PO za obec6 000
6409-5199Rezerva92 780
Výdaje celkem
1 804 400

Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo rozpočet na svém zasedání dne 12. 12. 2016


Nahoru


Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE

v tis. Kč

Č. ř. Rok
20162017201820192020
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.11 5501 7501 9501 8502 050
P1Třída 1Daňové příjmy1 3001 2001 3001 4001 400
P2Třída 2Nedaňové příjmy100200300200300
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace200200200200200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci)1 6001 6001 8001 8001 900
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita00000
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM1 6001 6001 8001 8001 900
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje1 4001 4001 4001 5001 500
V2Třída 6Kapitálové ( investiční) výdaje005000500
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci)1 4001 4001 9001 5002 000
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita00000
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM1 4001 4001 9001 5002 000
DP-VHotovost běžného roku200200-100300-100
EA+DHotovost na konci roku1 7501 9501 8502 1502 050

Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7.9.2015.

Nahoru