Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Rozpočty - Centrum Železných hor - rok 2017

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


Návrh rozpočtu na rok 2018

DSO Centrum Železných hor
Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo
IČO: 70151113

§položkapříjmysuma v Kč
tř. 4 Přijaté transfery
4121členské příspěvky od obcí437 430,00
4122neinvestiční dotace od KÚ0,00
4222investiční dotace od KÚ0,00
34212111úprava běžkařských tras/podíl příslušných obcí8 800,00
2139pronájem majetku15 000,00
tř. 2 Nedaňové příjmy
63102141úroky100,00
8115finanční úspory minulých let54 870,00
celkem516 200,00
§položkavýdajesuma v Kč
tř. 5 Běžné výdaje
2143cestovní ruch26 000,00
z toho5021DoPP/údržba běžkařských tras7 000,00
5139Spotřeba 8 000,00
5156PHM-sněžný skútr7 000,00
5163Pojištění-sněžný skútr4 000,00
5196Služby-oprava a údržba sněžný skútr0,00
5171Opravy, údržba - sněžný skútr0,00
34295222neinv. transf. spolkům/granty240 000,00
3639komunál. služby/agenda DSO CŽH247 700,00
5021Odměny členů50 000,00
5137DDHM do 40tis. Kč0,00
5139Spotřeba (kalendáře atd.)3 000,00
5161Poštovní služby1 000,00
5163Pojištění/povinné ručení500,00
5164Nájemné (pronájem prostor + za umístění web kamer)5 200,00
5166Poradenská a konzultační činnost80 000,00
5169Služby IT2 000,00
5169Služby90 000,00
5175Pohoštění2 000,00
5192Náklady s řízením svazku pro obec Horní Bradlo4 000,00
5222Neinv. trasf. spolkům / MAS10 000,00
63105163Služby peněžních ústavů2 500,00
celkem516 200,00

Zveřejněno 21. 11. 2017


Nahoru


Rozpočet na rok 2017

DSO Centrum Železných hor
Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo
IČO: 70151113

§položkapříjmysuma v Kč
tř. 4 Přijaté transfery
4121členské příspěvky od obcí437 710,-
34212139pronájem majetku15 000,-
tř. 2 Nedaňové příjmy
63102141úroky100,-
8115úspory minulých let48 490,-
celkem501 200,-
§položkavýdajesuma v Kč
tř. 5 Běžné výdaje
2143cestovní ruch26 000,-
z toho5021DoPP/údržba běžkařských tras7 000,-
5139Spotřeba 8 000,-
5156PHM-sněžný skútr5 000,-
5163Pojištění-sněžný skútr3 000,-
5196Služby-oprava a údržba sněžný skútr3 000,-
34295222neinv. transf. spolkům/granty240 000,-
3639komunál. služby/agenda DSO CŽH232 700,-
5021Odměny členů50 000,-
5161Poštovní služby1 000,-
5163Pojištění/povinné ručení500,-
5164Nájemné (pronájem prostor + za umístění web kamer)5 200,-
5166Poradenská a konzultační činnost80 000,-
5169Služby90 000,-
5175Pohoštění2 000,-
5192Náklady s řízením svazku pro obec Horní Bradlo4 000,-
63105163Služby peněžních ústavů2 500,-
celkem501 200,-

Schváleno sněmem 30. 11. 2016


Nahoru


Odkaz na PDF dokument. DSO CŽH Závěrečný účet za rok 2016
Odkaz na PDF dokument. DSO CŽH Rozpočtový výhled 2015-2020

Nahoru