Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2006

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


DODATEK č. 1

k obecně závazné vyhlášce obce České Lhotice č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo 16. 1. 2003 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanoveními § 10 písm. a ) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tento dodatek k závazné vyhlášce.

Na základě tohoto dodatku článek 3 zní:

Článek 3
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 odst. a) této vyhlášky (tj. osoba trvale hlášená v obci) činí Kč 200,-- za kalendářní rok a je tvořena:
  1. z částky Kč 0,-- za kalendářní rok a
  2. z částky Kč 200,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předcházejícího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily v roce 2005 Kč 62 848,50 a byly rozúčtovány takto:
   • podíl skutečných nákladů a součtu trvale hlášených obyvatel s počtem staveb sloužících k rekreaci
    -počet trvale hlášených obyvatel k 30. 12. 2005:103
    -počet staveb sloužících k individuální rekreaci:209
 2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 odst. a) této vyhlášky (tj. vlastník nemovitosti sloužící k rekreaci) činí Kč 300,-- za kalendářní rok a je tvořena:
  1. z částky Kč 100,-- za kalendářní rok a
  2. z částky Kč 200,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předcházejícího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily v roce 2005 Kč 62 848,50 a byly rozúčtovány takto:
   • podíl skutečných nákladů a součtu trvale hlášených obyvatel s počtem staveb sloužících k rekreaci
    -počet trvale hlášených obyvatel k 30. 12. 2005:103
    -počet staveb sloužících k individuální rekreaci:209


Účinnost dodatku

Tento dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/01 nabývá účinnosti dne 1. 2. 2006. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 3/01 zůstávají beze změny.

Podepsáni:

Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Vyvěšeno dne 17. 1. 2006
Sejmuto dne 1. 2. 2006