Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2008

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce:


– prodat část pozemku parc. 1149 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 253 m2 k.ú. České Lhotice dle přiloženého geometrického plánu č. 278-319/2008.


Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


Přílohy:Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
Schema se seznamem souřadnic S-JTSK

V Českých Lhoticích dne 10. 12. 2008


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 10. 12. 2008

Sejmuto: 30. 12. 2008
ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce:


–směnit pozemky parc. č. 367/8 o výměře 6 m2, parc. č. 370/33 o výměře 574 m2 a pozemek parc. č. 374/3 o výměře 1594 m2, všechny v k.ú. České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice.


Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


V Českých Lhoticích dne 17. 9. 2008


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 24. 9. 2008

Sejmuto: 15. 10. 2008