Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Archiv zveřejněných dokumentů

Úřední deska 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dokumenty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rozpočty
České Lhotice 2017                                                       
DSO CŽH 2017                                                       

Úřední deska - rok 2009

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)


ZÁMĚR OBCE

podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích


Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemky:


  • 668/4 o výměře 136 m2 v k.ú. České Lhotice,
  • 668/5 o výměře 63 m2 v k.ú. České Lhotice,
  • 668/6 o výměře 85 m2 v k.ú. České Lhotice.

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.


Přílohy:Schema se seznamem souřadnic S-JTSK

V Českých Lhoticích dne 21. 9. 2009


Miroslav Komberec
starosta obce

Vyvěšeno: 28. 9. 2009

Sejmuto:

NahoruV E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

o veřejném projednání návrhu

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled,
pro stažení celého dokumentu ve formátu PDF použijte odkaz níže.)


Kliknutím zobrazíte náhled na stranu 1 Kliknutím zobrazíte náhled na stranu 2

Kompletní dokument ke stažení ve formátu PDF.Vyvěšeno: 25. 8. 2009

Sejmuto:

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
v obci České Lhotice pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 5. a 6. června 2009V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,informuji volební strany,že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 5. a 6. června 2009 v obci České Lhotice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:


volební okrsek č. 1:
zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35V Českých Lhoticích dne 20. 4. 2009Miroslav Komberec
starosta

Nahoru