Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2022
za rekreační chaty

Dle OZV č. 2/2021 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 700,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2022.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Obsah úřední desky z minulých let naleznete v archivu.