Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


Honební společenstvo Liboměřice

se sídlem v Liboměřicích

zastoupeneho starostou honebního společenstva Ing. Pavlem Novákem

 

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

 

Na jednání řádné valné hromady honebního společenstva Liboměřice, které se bude konat dne 3. března 2018 v hospodě v Liboměřicích od 14.00 hodin, přepokládaný začátek v 15.00 hodin.


Program valné hromady:

  1. Zahájení.
  2. Informace o poslední valné hromadě.
  3. Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě "KRKANKA" Liboměřice.
  4. Informace o stavu finančních prostředků honebního společenstva.
  5. Usnesení a závěr.

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny na témže místě.V Liboměřicích dne 15. 2. 2018
 Ing. Pavel Novák
 starosta honebního společenstva

Občerstvení na valné hromadě je zajištěno.


Nahoru


Archiv obsahu stránky Dokumenty..