Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


na 12. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

1. března 2021 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
  2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
  3. Dar hasičům.
  4. Hospodaření v obecním lese.
  5. Různé.
  6. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 22. 2. 2021

Nahoru


Dokumenty a zprávy z let minulých naleznete v archivu.