Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


na 13. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

7. června 2021 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2020.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2020.
 5. Schválení výše vodného za období 5/2020-5/2021.
 6. Řád veřejného pohřebiště v Hradišti.
 7. Rozpočtové opatření.
 8. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova do Pardubického kraje.
 9. Různé.
 10. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 28. 5. 2021

Nahoru


POZVÁNKA


na 12. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

1. března 2021 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
 2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
 3. Dar hasičům.
 4. Hospodaření v obecním lese.
 5. Různé.
 6. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 22. 2. 2021

Nahoru


Dokumenty a zprávy z let minulých naleznete v archivu.