Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Erb obce České LhoticeČeské Lhotice

Odkaz na PDF dokument. Schválený rozpočet obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2019

Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
na období 2020-2022

v tis. Kč

Č. ř. Rok
2020 2021 2022
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1 1 500 2 000 1 500
P1Třída 1Daňové příjmy 1 700 1 750 1 750
P2Třída 2Nedaňové příjmy 100 150 50
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 200 200 200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 000 2 100 2 000
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 0 0 0
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 2 000 2 100 2 000
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 1 500 1 600 1 700
V2Třída 6Kapitálové ( investiční) výdaje 0 1000 1000
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 500 2 600 2 700
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 0 0 0
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 1 500 2 600 2 700
DP-VHotovost běžného roku 500 -500 -700
EA+DHotovost na konci roku 2 000 1 500 800

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 14. 11. 2018.


Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 3. prosince 2018.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru


Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
na období 2016-2020

v tis. Kč

Č. ř. Rok
2016 2017 2018 2019 2020
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1 1 550 1 750 1 950 1 850 2 050
P1Třída 1Daňové příjmy 1 300 1 200 1 300 1 400 1 400
P2Třída 2Nedaňové příjmy 100 200 300 200 300
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 200 200 200 200 200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 1 600 1 600 1 800 1 800 1 900
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 0 0 0 0 0
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 1 600 1 600 1 800 1 800 1 900
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 1 400 1 400 1 400 1 500 1 500
V2Třída 6Kapitálové ( investiční) výdaje 0 0 500 0 500
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 400 1 400 1 900 1 500 2 000
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 0 0 0 0 0
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 1 400 1 400 1 900 1 500 2 000
DP-VHotovost běžného roku 200 200 -100 300 -100
EA+DHotovost na konci roku 1 750 1 950 1 850 2 150 2 050

Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7.9.2015.

Nahoru


Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.