Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Erb obce České LhoticeČeské Lhotice


Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE

v tis. Kč

Č. ř. Rok
20162017201820192020
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.11 5501 7501 9501 8502 050
P1Třída 1Daňové příjmy1 3001 2001 3001 4001 400
P2Třída 2Nedaňové příjmy100200300200300
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace200200200200200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci)1 6001 6001 8001 8001 900
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita00000
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM1 6001 6001 8001 8001 900
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje1 4001 4001 4001 5001 500
V2Třída 6Kapitálové ( investiční) výdaje005000500
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci)1 4001 4001 9001 5002 000
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita00000
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM1 4001 4001 9001 5002 000
DP-VHotovost běžného roku200200-100300-100
EA+DHotovost na konci roku1 7501 9501 8502 1502 050

Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7.9.2015.

Nahoru


Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.