Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Logo DSO CŽHDSO Centrum Železných hor

Schválený rozpočet rok 2020

DSO Centrum Železných hor, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo, IČO: 70151113

§položkapříjmysuma v Kč
tř. 4 Přijaté transfery
4121členské příspěvky od obcí441 280,00
tř. 2 Nedaňové příjmy
63102141úroky30,00
8115finanční úspory minulých let0,00
celkem441 310,00
§položkavýdajesuma v Kč
tř. 5 Běžné výdaje
2143cestovní ruch57 000,00
z toho5021DoPP/údržba běžkařských tras8 000,00
5139Spotřeba 4 000,00
5156PHM-sněžný skútr7 000,00
5163Pojištění-sněžný skútr4 000,00
5196Služby-oprava a údržba sněžný skútr30 000,00
5171Opravy4 000,00
34295222neinv. transf. spolkům/granty240 000,00
3639komunál. služby/agenda DSO CŽH141 810,00
5021Odměny členů37 000,00
5139spotřeba (kancel.potřeby apod.)5 000,00
5161poštovní služby500,00
5163služby peněž.ústavů - pojištění500,00
5164nájemné (pronájem prostor + za umístění web kamer)2 000,00
5166poradenská a konzultační činnost24 680,00
5169Služby IT6 000,00
5169Služby ostatní49 130,00
5175Pohoštění4 000,00
5192Náklady s řízením svazku pro obec Horní Bradlo3 000,00
5222Neinv.transf.spolkům/ MAS10 000,00
63105163Služby peněžních ústavů / ČS2 500,00
celkem441 310,00

Vyvěšeno na úřední desce 19. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky 31. 12. 2020Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.