Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Rozpočtová opatření


Archiv rozpočtových opatření
Rok 2017 2018                                                  

Rozpočtové opatření č. 11/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
1111Daň FO ze závisle činnosti270,0026,00350,00
1112Daň FO z podnikání5,002,109,10
1113Daň FO srážková29,001,0032,00
1121Daň z příjmů PO275,0057,00337,00
1211DPH550,0057,00682,00
1382Daň z hazardních her6,000,102,10
1511Daň z nemovitostí250,0027,00257,00
37252324Za tříděný odpad25,003,0028,00
Celkem změna v rozpočtových příjmech173,20

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
10365019Mzdy - obecní hajný23,003,0026,00
10365039SP+ZP - obecní hajný8,001,009,00
10365173Cestovné obecního hajného4,00-1,003,00
33995392SPOZ8,00-4,004,00
33995492Příspěvek důchodcům a dětem10,006,0016,00
36315139Veřejné osvětlení - materiál5,00-4,001,00
36315154Veřejné osvětlení - el. energie13,001,0014,00
36315171Veřejné osvětlení - opravy10,001,0011,00
36325139Oprava zdi hřbitova0,002,002,00
36395329Příspěvek CŽH7,4211,9032,52
61125023Odměny zastupitelů200,003,00203,00
61125032Odvod ZP za zastupitele20,00-1,0019,00
61125162Telefon mobil starosta10,00-2,008,00
61145199Oprava chyby v rozpočtu na volby0,00-5,500,00
61145901Oprava chyby v rozpočtu na volby0,005,505,50
61715011Platy zaměstnanců140,004,00144,00
61715021Odměny za služby pro obec4,002,006,00
61715136Sbírky zákonů, předplatné20,007,0027,00
61715137Nákup DHDM - OÚ10,00-10,000,00
61715154Elektrická energie OÚ30,002,0038,00
61715162Telefonní poplatky6,000,2013,20
61715169Nákup služeb OÚ20,000,2021,20
61715171Opravy a udržování20,00-6,2011,80
63105163Bankovní poplatky6,001,007,00
64095199Rezerva v rozpočtu92,78156,10378,10
Celkem změna v rozpočtových výdajích173,20

Datum rozpočtového opatření:   11.12.2017


Zastupitelstvo obce České Lhotice projednalo a schválilo na svém zasedání 11.12.2017.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 10/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
1111Daň FO ze závisle činnosti270,0024,00324,00
1113Daň FO srážková29,002,0031,00
1121Daň z příjmů PO275,005,00280,00
1211DPH550,0075,00625,00
1381Daň z hazardních her0,002,007,00
1382Odvod z loterií6,00-4,002,00
1511Daň z nemovitostí250,00-20,00230,00
10122131Nájem z pozemků28,0015,0043,00
Celkem změna v rozpočtových příjmech99,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
37455011Mzda zaměstnanec veř. prostranství0,007,0097,00
37455031Odvod soc. poj. zaměst. veř. prostr.0,002,0025,00
37455032Odvod zdr. poj. zaměst. veř. prostr.0,001,009,00
61145021OON volby PS PČR0,002,508,20
61145199Rezerva na volby PS PČR0,00-2,505,50
61715161Poštovné v hotovosti3,001,004,00
61715169Ostatní služby OÚ20,001,0021,00
61715171Opravy a udržování OÚ20,00-2,0018,00
64095199Rezerva v rozpočtu92,7889,00222,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích99,00

Datum rozpočtového opatření:   1.11.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 9/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
1111Daň FO270,0030,00300,00
1112Daň FO z podnikání5,002,007,00
4111Volby PS PČR - dotace0,0019,8019,80
Celkem změna v rozpočtových příjmech51,80

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
10315139Les - materiál 10,005,0017,00
22125171Obecní komunikace - opravy a udržování500,0011,00505,00
61145019Volby PS PČR - refundace mzdy 0,003,003,00
61145021Volby PS PČR - odměny členů komise 0,005,705,70
61145139Volby PS PČR - kancelářské potřeby 0,002,102,10
61145173Volby PS PČR - cestovné 0,000,400,40
61145175Volby PS PČR - občerstvení 0,000,600,60
61145199Volby PS PČR - rezerva 0,008,008,00
61715031Zaměstnanci OÚ - SP 20,006,0026,00
61715032Zaměstnanci OÚ - ZP 8,002,0010,00
61715154Budova OÚ - elektřina 30,006,0036,00
61715162Telefon 6,002,0013,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích51,80

Datum rozpočtového opatření:   5.10.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 8/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
10322111Těžba v lese100,00172,00307,32
Celkem změna v rozpočtových příjmech172,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
22125171Obecní cesty - služby500,00130,00494,00
36395329Příspěvek CŽH7,4213,0020,62
36396130Nákup pozemků - silnice Vedralka70,00150,00220,00
37455139Veřejné prostranství - materiál10,006,0016,00
64095139Tvorba rezervy v rozpočtu92,78133,00133,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích172,00

Datum rozpočtového opatření:   11.9.2017


Zastupitelstvo obce České Lhotice projednalo a schválilo na svém zasedání 11.9.2017.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 7/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
 4122Dotace z POV - KrÚ Pardubického kraje0,00150,00150,00
Celkem změna v rozpočtových příjmech150,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
22125171Oprava obecních komunikací500,00150,00624,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích150,00

Datum rozpočtového opatření:   21.8.2017 (tj. datum, kdy finanční prostředky přišly na BÚ)


Toto rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo obce dne 12.6.2017. Do účetnictví
obce bude zařazeno až po skutečném obdržení finančních prostředků na účet obce.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 6/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
10325169Těžba v lese50,0020,0070,00
22125171Oprava obecní komunikace500,00-20,00474,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích0,00

Datum rozpočtového opatření:   1.8.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 5/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
23102111Příjem za vodu20,004,0024,00
Celkem změna v rozpočtových příjmech4,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
21435138Nákup vizitek rozhledny BOIKA3,002,005,00
37455156Veřejné prostranství - benzín4,002,006,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích4,00

Datum rozpočtového opatření:   1.7.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 4/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
      1381Daň z hazardních her0,005,005,00
Celkem změna v rozpočtových příjmech5,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
21435139přesun v rámci rozhledny - materiál5,003,008,00
21435169přesun v rámci rozhledny - služby5,00-3,002,00
22125171oprava obecní komunikace500,00-6,00494,00
34295222dar včelařům0,003,003,00
36395361kolky - vklad do KN nákup pozemků0,003,003,00
61715162telefonní poplatky6,005,0011,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích5,00

Datum rozpočtového opatření:   1.6.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 3/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
10315021Snížení odměny za práci v lese5,00-4,001,00
10312139Nákup materiálu - les10,002,0012,00
10315169Nákup služeb - les0,002,002,00
Celkem změna v rozpočtových příjmech0,00

Datum rozpočtového opatření:   1.4.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 2/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
    1122daň z příjmů PO za obec6,0063,0069,00
10322111prodej dřeva100,0035,32135,32
Celkem změna v rozpočtových příjmech98,32

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
36395329příspěvek7,420,207,62
37455011mzdy zaměstnanci veř. prostr.0,0090,0090,00
37455031SP zaměstnanců veř. prostr.0,0023,0023,00
37455032ZP zaměstnanců veř. prost.0,008,008,00
64095199Použití rezervy v rozpočtu0,00-6,90-6,90
63995365daň z příjmů z PO za obec6,0063,0069,00
64095199použití rezervy v rozpočtu92,78--85,880,00
Celkem změna v rozpočtových výdajích98,32

Datum rozpočtového opatření:   13.3.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru


Rozpočtové opatření č. 1/2017

(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozpočtová
skladba
PopisSchválený
rozpočet
ZměnaRozpočet
po změně
64025366Vratka dotace na volby0,006,906,90
64095199Použití rezervy v rozpočtu0,00-6,90-6,90
Celkem změna v rozpočtových výdajích0,00

Datum rozpočtového opatření:   2.1.2017


Schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce České Lhotice č. 7/4/2015.

Nahoru