Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Vývoj a stav obce v číslech

Počty obyvatel:
České Lhotice a VedralkaHradištěCelkem
16777764141
1869271143414
1900209142351
1930191132323
195015698254
196115277229
197011471185
19809161152
19917640116
20016538103
20046241103
20056042102
20065944103
20076340103
2008573794
20096239101
20106240102
2011603797
20126636102
20146940109
20156647113
20166940109
20177541116
20187444117

Z přehledu je zřejmý vliv působnosti tolerančních patentů uvolňujících náboženskou svobodu a svobodu pohybu, a tím možnost přistěhovalectví do našeho kraje, hlavně z Německých zemí (za 191 let přírůstek 273 osob). Růst počtu obyvatel se v závěru devatenáctého a počátkem dvacátého století zastavil, resp. obrátil. V prvních padesáti letech 20. století je způsoben přirozenými úbytky vlivem úmrtí, stěhování, ale i převodem samot Lupoměchy či Mezisvětí jinam. Úbytek v druhé polovině století je ovlivněn zejména odchodem mladých, jindy budoucích hospodářů do měst za jednoduššími pracovními podmínkami v průmyslu s volnými dny a dovolenými a pohodlnějším bydlením, které na vsi postrádali.

V prvních letech 21. století zatím dochází ke stagnaci. Předpoklad je však v dalším poklesu. Hospodářská stavení ale nezůstávají prázdná. Jsou využívána k rekreaci potomky původních majitelů či jinými uživateli, čímž nedochází k jejich devastaci.


Počty usedlostí a obytných domů/trvale obydlených:
  1930 1950 1970 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
České Lhotice 33/33 34/34 35/35 31/16 31/14 31/14 31/16 33/15 33/15 33/15 32/17 32/17
Hradiště 24/24 25/24 21/20 21/15 22/16 23/17 23/17 23/15 23/15 23/15 23/15 23/15
Vedralka 6/6 8/8 10/9 12/5 12/5 12/5 12/5 12/5 12/5 12/5 12/5 12/5
Celkem 63/63 67/66 66/63 64/35 65/36 66/36 66/38 68/35 68/35 68/35 67/37 67/37
  2014 2015 2016 2017 2018
České Lhotice 32/18 33/19 33/19 33/20 33/20
Hradiště 24/16 25/17 25/17 25/17 25/17
Vedralka 12/5 12/5 12/5 12/4 12/4
Celkem 68/39 70/41 70/41 70/41 70/41

Sestavil Vilém Svoboda, kronikář obce.