Hlavní koordinátor, místostarosta obce Jaroslav Kolář, rozděluje dílčí úkoly.

Hlavní koordinátor, místostarosta obce Jaroslav Kolář, rozděluje dílčí úkoly.