Jednu z pohádkových postav, Popelku, ztělesnila zastupitelka obce, slečna Zdena Jeníčková.

Jednu z pohádkových postav, Popelku, ztělesnila zastupitelka obce, slečna Zdena Jeníčková.