Příjezd pana generála s doprovodem a zastupitelé obce.

Příjezd pana generála s doprovodem a zastupitelé obce.