Hradiště - bližší pohled od jihu.

Hradiště - bližší pohled od jihu.