Modlitebna evangelické církve v Hradišti.

Modlitebna evangelické církve v Hradišti.