Val keltského hradiště, nyní přeměněný v pastvinu.

Val keltského hradiště, nyní přeměněný v pastvinu.