Provolání hesla "Ať mír vždy vládne na Zemi" symbolicky za každou zemi Evropy.

Provolání hesla