Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště

Fotografie z naší obce

(foto V. Svoboda ml. 2005)
Zvolte stránku fotoalba:   1  2  «  »
Hradiště - typická selská stavení.
Hradiště - pohled od jihu.
Hradiště - bližší pohled od jihu.
Hradiště - příjezdová komunikace.
Modlitebna evangelické církve v Hradišti.
Stinné místo k odpočinku mezi modlitebnou a zachovalým valem keltského hradiště.
Val keltského hradiště, nyní přeměněný v pastvinu.
Rozlehlý prostor, který před tisíci lety zaujímalo keltské hradiště.
Pamětní deska M. J. Husa před evangelickou modlitebnou v Hradišti.
Seznam duchovních správců sboru hradišťského.
Selská stavení v Hradišti, dnes sloužící již převážně k rekreaci.
Telekomunikační věž u obce Krásné, vysoká 180 m.
České Lhotice - typická průčelí zdejších zemědělských usedlostí.
České Lhotice - pohled od východu.
České Lhotice - náves s chovným rybníkem.
Vedralka - pohled od západu.