Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Odkaz na PDF dokument. Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO CŽH za rok 2021.
Odkaz na PDF dokument. Schválený závěrečný účet DSO CŽH za rok 2021.

Vyvěšeno 20.6.2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Schválený závěrečný účet obce České Lhotice za rok 2021.

Vyvěšeno 13.6.2022

Nahoru


Obecní úřad České Lhotice


Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce


Zastupitelstvo obce České Lhotice svým usnesením č. 9/17/2022 ze dne 6.6.2022 schválilo, že počet volených členů zastupitelstva obce pro další volební období bude 7 (sedm). Toto usnesení je vydáno v souladu s ustanoveními § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 7. června 2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí.

Vyvěšeno 31.5.2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírkách silnic.

Vyvěšeno 19.5.2022

Nahoru


Vyvěšeno 16.5.2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor za rok 2021.

Vyvěšeno 13.5.2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí.

Vyvěšeno 25.4.2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.

Vyvěšeno 7.3.2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Veřejná vyhláška o vydání Opatření obecné povahy - Národního plánu povodí Labe.
Odkaz na PDF dokument. Opatřené obecné povahy Národní plán povodí Labe.

Vyvěšeno 28.1.2022

Nahoru


Schválený rozpočet obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2022

viz Obec/Rozpočty/České Lhotice


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2022
za rekreační chaty

Dle OZV č. 2/2021 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 700,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2022.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


Obsah úřední desky z minulých let naleznete v archivu.