Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Dokumenty a zprávy obecního zastupitelstva


POZVÁNKA


na 16. zasedání zastupitelstva obce České Lhotice, které se koná

14. března 2022 od 20,00 hodin

v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Českých Lhoticích.


Program jednání:

  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění programu zasedání.
  2. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
  3. Rozpočet obce na rok 2022.
  4. Dar hasičům.
  5. Hospodaření v obecních lesích.
  6. Různé.
  7. Závěr.
 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích 4. 2. 2022

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Liboměřice.

Vyvěšeno 2.3.2022

Nahoru


Dokumenty a zprávy z let minulých naleznete v archivu.