Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Erb obce České LhoticeČeské Lhotice

Odkaz na PDF dokument. Schválený rozpočet na rok 2024.

Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
na období 2024-2026

v tis. Kč

Č. ř. Rok
2024 2025 2026
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1 2 800 3 200 450
P1Třída 1Daňové příjmy 2 400 2 450 2 450
P2Třída 2Nedaňové příjmy 300 200 200
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 200 200 200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 900 2 850 2 850
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 0 0 0
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 2 900 2 850 2 850
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 2 500 2 600 2 600
V2Třída 6Kapitálové (investiční) výdaje 3 000
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 2 500 5 600 2 600
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 0 0 0
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 2 500 5 600 2 600
DP-VHotovost běžného roku 400 -2 750 250
EA+DHotovost na konci roku 3 200 450 700

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 3. 1. 2023.


Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 5. 12 2022.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru


Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.